do góry

Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe

Zarząd

Członkowie Rady Nadzorczej:
Józef Karwowski — Członek Rady Nadzorczej
Piotr Ławrynowicz — Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Woloszyński — Członek Rady Nadzorczej


Zarząd:
Marek Gotowski — Prezes Zarządu
Teresa Zielińska — Wiceprezes Zarządu
Roman Michalczuk — Członek Zarządu
Monika Poliszak Gotowska — Prokurent
Paweł Pietraszak — Prokurent

Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe