do góry

Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe

Polityka jakości

Prezes i Najwyższe Kierownictwo Firmy Budownictwa Komunikacyjnego i Przemysłowego Gotowski Sp. z o.o.
deklaruje

Cele strategiczne:

 • kontynuacja produkcji i zwiększenie sprzedaży zarówno towarów jak i usług
 • rozszerzenie asortymentu wyrobów o nowe typy i rodzaje
 • pozyskiwanie nowych klientów i dostosowanie wyrobów do ich potrzeb
 • intensyfikacja działań marketingowych, zdobywanie nowych rynków
 • intensyfikacja działań mających na celu potwierdzenie zgodności wyrobów
 • przestrzeganie wymagań jakościowych PN-EN ISO 3834-2-2007 dotyczących spawania materiałów metalowych, zarówno w zakładzie konstrukcji, jak i na placu budowy
 • zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
 • stała poprawa bezpieczeństwa pracy
 • zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego
 • prowadzenie działań w sposób zorganizowany, na podstawie wdrożonego ZSZJŚiB, AQAP 2110:2009 oraz PN-EN ISO 3834-2-2007 i ciągłe doskonalenie.

Cele jakościowe ogólne:

 • produkować wyroby i świadczyć usługi spełniające wymagania klienta
 • uzyskać i utrzymać jakość wyrobów i usług na poziomie gwarantującym konkurencyjność względem innych Firm
 • przekonać klientów o trwałości i skuteczności ustanowionego i funkcjonującego w Spółce ZSZJŚiB oraz AQAP 2110:2009
 • we wszystkich sferach marketingu, po obsługę posprzedażną, zagadnienia jakości traktować nadrzędnie
 • pozyskiwać nowe rynki zbytu w oparciu o opinie klientów o wysokiej jakości produkowanych wyrobów i świadczonych przez Spółkę Gotowski usług
 • spełnienie wymagań przepisów prawnych oraz wymagań dotyczących naszej Firmy
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględnienie ich roli i zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • spełnienie wymagań PN-EN ISO 3834-2-2007 na etapie opracowania specyfikacji spawalniczych podczas przygotowania umowy oraz ustanowienia i utrzymywania spawalniczych wymagań jakości w trakcie projektowania i produkcji
 • stworzenie i utrzymanie godnych warunków socjalnych na budowach i w warsztatach
 • przestrzeganie przepisów prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska
 • dialog ze społecznością, władzami lokalnymi i pracownikami w zakresie zagadnień ochrony środowiska.

W imieniu Zarządu Gotowski Sp. z o.o. deklarujemy wolę bieżącego promowania świadomości jakościowej na wszystkich szczeblach Firmy, która zachęcałaby pracowników do stałego doskonalenia i podnoszenia jakości w ich codziennej pracy.
Deklarujemy zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania Polityki Jakości Spółce Gotowski.


Zobacz dokument...

Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe