do góry

Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe

Kontakt

Firma Gotowski
Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o.

ul.Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz
tel. +48/52 345 13 33, faks +48/52 362 95 09

e-mail: gotowski@gotowski.pl

NIP: 953-24-62-409, KRS: 0000183287
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 230 000,00 zł

Vcard

Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe