do góry

Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe

Certyfikaty, świadectwa

Certyfikaty i świadectwa kwalifikacji

  • Świadectwo kwalifikacji do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych
  • Świadectwo kwalifikacji do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych
  • Świadectwo kwalifikacji do wykonywania badań
  • Świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji stalowych
  • Certyfikat wyrobu CE (zgodności zakładowej kontroli produkcji 009-CPR-2015)
  • Certyfikat AQAP 2110:2009: Projektowanie i produkcja konstrukcji stalowych i żelbetowych; Projektowanie, budowa i remonty obiektów mostowych i kubaturowych oraz dróg
  • Certyfikat: System zarządzania w organizacji spełnia wymagania norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004 (zakres certyfikacji: Projektowanie i produkcja konstrukcji stalowych i żelbetowych; Projektowanie, budowa i remonty obiektów mostowych i kubaturowych oraz dróg)
  • Certyfikat: Spawanie pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych zgodnie z DIN EN 15085-2
  • Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Zaświadczenie — Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej.

ściągnij plik... Certyfikaty i świadecta (pdf)

Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe